Η εταιρία

Η εταιρία Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Κέντρο Εκπαίδευσης Μακεδονίας» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2012.

Το ΚΕΚ ΚΕΜ είναι Πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Εκπαίδευσης, από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), με Κωδικό Αδείας: 2000517 και είναι πιστοποιημένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης τύπου 2 (Κ.Δ.Β.Μ. 2).

Έχει έδρα την Αθήνα και η Κεντρική του δομή (Αβέρωφ 29 και Καπνοκοπτηρίου 15) αποτελείται από 6 πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες σε ένα παλιό νεοκλασσικό στο κέντρο των Αθηνών.