fbpx

Close Protection

Τίτλος Σεμιναρίου: Close Protection – Συνοδείες Ασφάλειας

Επισκόπηση:

Στο σεμινάριο αυτό θα αντιμετωπιστούν προκλήσεις που απασχολούν κάθε Συνοδό Ασφαλείας τόσο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του, όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων του. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα αναλυθούν οι απειλές που κυριαρχούν στην ελληνική πραγματικότητα (ελλαδικό περιβάλλον), θα περιγραφούν οι πλέον σύγχρονες και αποτελεσματικές τακτικές Συνοδειών Ασφάλειας και θα γίνουν πρακτικές εφαρμογές και σενάρια, ώστε αυτά να γίνουν κτήμα των συμμετεχόντων.

Το υλικό του σεμιναρίου αυτού έχει σχεδιασθεί να παραδοθεί σε 4 συνεχόμενες εκπαιδευτικές ημέρες διάρκειας 8 ωρών η καθεμία συνδυάζοντας θεωρητικά μαθήματα σε αίθουσα διδασκαλίας, αλλά και πρακτικές εφαρμογές σε ελεγχόμενους χώρους και σκοπευτήριο, καθώς και άσκηση σε πραγματικό περιβάλλον.

Οι πρώτες συναντήσεις θα γίνουν σε αίθουσα διδασκαλίας, καθώς όμως οι συμμετέχοντες θα εξοικειώνονται με τις προτεινόμενες τεχνικές και τακτικές, οι συναντήσεις θα γίνονται σε ανοικτό, αλλά ελεγχόμενο χώρο. Θα μεταβούν για το λόγο αυτό σε σκοπευτήριο, ώστε να είναι δυνατή η άσκηση σε άοπλη και ένοπλη τακτική μάχης, ατομική και ομαδική τακτική μάχης και βολές, ενώ παράλληλα θα γίνονται πρακτικές ασκήσεις σε θέματα συνοδειών και Α’ βοηθειών (παροχής υποστήριξης πριν το νοσοκομείο). Τέλος οι συναντήσεις θα λάβουν χώρα σε αστικό περιβάλλον με την εφαρμογή των τεχνικών και τα τακτικών σε πραγματικές συνθήκες

Συντελεστές:

Συνεργασία του ΚΕΚ ΚΕΜ, της εταιρείας SSI και στελεχών με εμπειρία και γνώση στο αντικείμενο.

Σε ποιους απευθύνεται:

 1. σε επαγγελματίες που κατέχουν άδεια προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας, εργάζονται ή πρόκειται να εργασθούν στον τομέα της φύλαξης προσώπων
 2. ιδιώτες που πρόκειται να λάβουν τέτοια άδεια και να ασχοληθούν στο μέλλον με το αντικείμενο αυτό
 3. μέλη Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων (δυνάμεων επιβολής του νόμου – Δημόσια Δύναμη) που συχνά έχουν ως αποστολή τη φύλαξη προσώπων
 4. σε άτομα, τα οποία έχουν τη μέριμνα της προστασίας προσώπων
 5. σε επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό με καθήκοντα τη φύλαξη προσώπων
 6. σε υπαλλήλους εταιρειών (διαχειριστές) που οι ευθύνες τους εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη φύλαξη προσώπων
 7. επιπρόσθετα αξίζει να αναφερθεί ότι το σεμινάριο αυτό εκτός από το προσωπικό που εργάζεται στον τομέα της φύλαξης προσώπων, απευθύνεται και στα ίδια τα φυσικά πρόσωπα που απολαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των αρχών και βέλτιστων πρακτικών που διέπουν την ασφάλεια τους και την αρμονική συνεργασία με την Συνοδευτική Ομάδα Ασφάλειας τους.

Γιατί είναι καλό να παρακολουθήσετε το σεμινάριο αυτό:

Ως εργαζόμενοι στον κλάδο της ασφάλειας θα αποκτήσετε γνώση και εργαλεία, τα οποία θα βοηθήσουν σημαντικά στην εργασία σας ως Συνοδός Ασφαλείας. Ως υποψήφιοι συνοδοί ασφαλείας θα έχετε από πριν την γνώση και τα εφόδια να είστε έτοιμοι να αναλάβετε τέτοια αποστολή. Ως εργοδότης ή διαχειριστής θα μπορείτε να συνεργαστείτε καλύτερα με την Συνοδευτική Ομάδα Ασφάλειας για το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Γενικός σκοπός του σεμιναρίου:

Οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις σύγχρονες και βέλτιστες τεχνικές και τακτικές της προστασίας προσώπων. Να μπορούν όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο να αναλάβουν ατομικά ή να συνεργαστούν ομαλά ως μέλος συνοδευτικής ομάδας και να παρέχουν ασφάλεια σε πρόσωπο ανεξαρτήτως της ιδιότητας αυτού, αν δηλαδή πρόκειται για επίσημους, επιχειρηματίες, διασημότητες και μέλη οικογένειας όπως παιδιά, σύζυγοι.

Αντικείμενο της εκπαίδευσης:

Η απόκτηση γνώσεων στο βαθμό που οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εμπλακούν σε επιχείρηση συνοδευτικής ασφάλειας, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η ικανότητα λειτουργίας ως μέλος ομάδας,

 • Να αναγνωρίσουν τις διαφορετικές φάσεις μιας επιχείρησης συνοδείας ασφάλειας προσώπου
 • Να προσδιορίσουν τον ρόλο της ομάδας προστασίας και την αποστολή της
 • Να προετοιμάσουν το σχέδιο ασφάλειας σε κάθε περίπτωση και να εφαρμόσουν αυτό
 • Να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις τεχνικές αλλά και τις τακτικές που έχει στη διάθεσή της η ομάδα προστασίας

Ύλη – Course syllabus:

Η ύλη θα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων ώστε να δοθεί με σαφήνεια εκείνο το υλικό που θα αποτελέσει τη βάση για την οργάνωση και εκτέλεση μιας άψογης επιχείρησης συνοδευτικής ασφάλειας. Να σημειωθεί εδώ (ή κάπου αλλού) ότι θα ακολουθήσει και δεύτερο σεμινάριο με το ίδιο αντικείμενο στο οποίο θα παρουσιαστούν τεχνικές και τακτικές Συνοδειών Ασφάλειας σε προχωρημένο επίπεδο.

Στο παρόν σεμινάριο θα αναπτυχθούν:

 • Αρχές που διέπουν την προστασία προσώπων
 • Προστατευτικοί σχηματισμοί ασφαλείας με κίνηση πεζή και με οχήματα
 • Κανόνες εμπλοκής – απεμπλοκής, τακτικές αντίδρασης
 • Προστασία από εκρηκτικούς μηχανισμούς
 • Παροχή πρώτων βοηθειών ή υποστήριξη πάσχοντα πριν το νοσοκομείο σε εχθρικό περιβάλλον
 • Τεχνικές αυτοάμυνας – αυτοπροστασίας
 • Επικοινωνίες
 • Χρήση πυροβόλου όπλου μηρού και τακτικές μάχης

Εκπαιδευτές: 

Οι εισηγητές του σεμιναρίου είναι εν ενεργεία βαθμοφόροι της Ελληνικής Αστυνομίας με γνώση και εμπειρία σε θέματα Συνοδειών Ασφαλείας. Ορισμένοι από αυτούς είναι για χρόνια εκπαιδευτές στην Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (ΕΚΑΜ), ενώ στα πλαίσια των καθηκόντων τους έχουν εργασθεί ως υπεύθυνοι ασφαλείας σε ομάδες ασφαλείας Ελλήνων και αλλοδαπών αξιωματούχων αλλά και  επιχειρηματιών. Συνδυάζουν έτσι θεωρητική κατάρτιση που αποκτήθηκε από εκπαιδεύσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά και εμπειρία από την εκτέλεση αποστολών συνοδειών Ασφαλείας.

Διάρκεια:

Το σεμινάριο είναι διάρκειας 32 ωρών.

Πρόσθετες Πληροφορίες:

 • Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 (ΚΔΒΜ2) ΚΕΚ ΚΕΜ είναι εγκεκριμένο από το Υπ. Παιδείας & τον ΕΟΠΠΕΠ με Αρ. Αδείας 2000517
 • Μετά το πέρας της εκπαίδευσης δίδεται βεβαίωση συμμετοχής
 • Εγγραφές το συντομότερο δυνατό