Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Το ΚΕΚ ΚΕΜ παρέχει υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης και ανάπτυξης, καθώς σχεδιάζει και υλοποιεί με επιτυχία ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων κατάλληλα προσαρμοσμένων στις νέες απαιτήσεις και τις διαφοροποιημένες ανάγκες της κάθε επιχείρησης.