Προγράμματα ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ξεκινάει άμεσα το νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ, μέσω του οποίου θα προσληφθούν συνολικά 30.333 ωφελούμενοι σε Δήμους της χώρας.
Το νέο πρόγραμμα απασχόλησης θα έχει οκτάμηνη διάρκεια.
Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι υποψήφιοι ωφελούμενοι να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Αμοιβή : 431,75 ευρώ (ωφελούμενοι έως 25 ετών) ή 495,25 ευρώ (ωφελούμενοι άνω των 25 ετών)

Αντικείμενο Κατάρτισης 
Α. Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
Β. «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»

Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτική απασχόληση και συμβουλευτική, ενώ οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν να παρακολουθήσουν και πρόγραμμα κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση προσόντων. Η κατάρτιση θα πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας, ενώ αν ο ωφελούμενος δεν την επιλέξει, τότε θα εργάζεται και τις 5 ημέρες της εβδομάδας.

Ωφελούμενοι είναι οι επιτυχόντες στο ανωτέρω Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

Δικαιολογητικά συμμετοχής ωφελουμένων: 
Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στο πρόγραμμα πληροφορικής, οφείλει να προσκομίσει:
1) Βεβαίωση από τον Δήμο ότι απασχολείται σε συγκεκριμένο Δήμο
2) Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
3) Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής στη δράση

Το ΚΕΚ Κέντρο Εκπαίδευσης Μακεδονίας θα είναι πάροχος κατάρτισης για όλα τα προγράμματα που θα γίνουν στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών. (Δήμος Αθηναίων, Δήμος Βύρωνος, Δήμος Γαλατσίου, Δήμος Δάφνης-Υμηττού, Δήμος Ζωγράφου, Δήμος Ηλιουπόλεως, Δήμος Καισαριανής, Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας)

Εάν επιθυμείτε να λάβετε επιπλέον ενημέρωση για τα νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.