Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Πληροφορικής

Το ΚΕΚ ΚΕΜ σε συνεργασία με καταξιωμένους φορείς πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής, αναγνωρισμένους από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε πιστοποίηση τόσο βασικών, όσο και εξειδικευμένων δεξιοτήτων χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας.

Τα προγράμματα κατάρτισης και οι εξετάσεις πιστοποίησης οργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα όλο το χρόνο και απευθύνονται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις που επιθυμούν τη βελτίωση ή την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολούν.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ενότητες που οδηγούν σε πιστοποίηση:

  • Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων (Windows)
  • Επεξεργασία κειμένου (Word)
  • Υπολογιστικά φύλλα (Excel)
  • Υπηρεσίες διαδικτύου (Internet & Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο)
  • Βάσεις δεδομένων (Access)
  • Παρουσιάσεις (Power Point)

Το ΚΕΚ ΚΕΜ είναι πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο.

Περισσότερες πληροφορίες στο 2108836804 ή στο info@kem.edu.gr