Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Μικρών Επιχειρήσεων

Το ΚΕΚ ΚΕΜ υλοποιεί προγράμματα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ που απευθύνονται σε μικρές επιχειρήσεων που απασχολούν μέχρι 25 άτομα (ΛΑΕΚ 1-25). Συμμετέχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των υπαλλήλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν και αναλαμβάνοντας όλες τις διαδικασίες έναρξης, υλοποίησης και αποπληρωμής των προγραμμάτων.