Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας

Το ΚΕΚ ΚΕΜ  παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης προς τους υποψήφιους για εργασία, ώστε να αποφασίσουν το είδος του επαγγέλματος που μπορούν να ασκήσουν με βάση το επαγγελματικό τους προφίλ, τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας και τις προοπτικές της αγοράς εργασίας. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων αναζήτησης, διεκδίκησης και διατήρησης μας θέσης εργασίας.