Ενοικίαση Αιθουσών

Το ΚΕΚ ΚΕΜ διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας πιστοποιημένες από τον ΕΟΠΠΕΠ που βρίσκονται στην Αθήνα χωρητικότητας 20-25 ατόμων, απλές θεωρίας και εξοπλισμένες με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, που μπορούν να διατεθούν για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ημερίδων, διαλέξεων κ.α.